Amikor az ENSZ 1945-ben megalakult, célját az alapító okirata abban határozta meg, hogy „megmentjük a jövő nemzedékeit a háború borzalmaitól, amelyek életünk folyamán kétszer zúdítottak kimondhatatlan szenvedést az emberiségre”, és: „Az Egyesült Nemzetek népei újból hitet tettek az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők, valamint kis és nagy nemzetek egyenjogúsága mellett.”

ENSZ-emléknapok

Az ENSZ megjelölt bizonyos napokat, amelyeken minden évben megemlékeznek általános vagy meghatározott emberi jogi kérdésekről.

Január
január 27. a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja

Február
február 20. a társadalmi igazságosság világnapja
február 21. az anyanyelv nemzetközi napja

Március
március 8. nemzetközi nőnap
március 21. a faji megkülönböztetés megszüntetésének nemzetközi napja
március 22. a víz világnapja
március 23. meteorológiai világnap
március 25. a rabszolgaság és a tengerentúli rabszolga-kereskedelem áldozatainak nemzetközi emléknapja

Április
április 2. az autisták elfogadásának világnapja
április 4. a taposóaknákkal kapcsolatos tudatosság és az aknamentesítési programok támogatásának nemzetközi napja
április 7. egészségügyi világnap
április 23. a könyv és a szerzői jogok világnapja

Május
május 3. a sajtószabadság világnapja
május 8–9. a második világháborúban elhunytakra való emlékezés és megbékélés ideje
május 15. a családok nemzetközi napja
május 17. távközlési világnap és az információs társadalom világnapja
május 21. a kulturális sokszínűség, a párbeszéd és a fejlődés világnapja
május 22. a biológiai sokféleség nemzetközi napja
május 29. az ENSZ-békefenntartók nemzetközi napja
május 31. nemdohányzó világnap

Június
június 4. az agresszió ártatlan gyermekáldozatainak nemzetközi napja
június 17. az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem világnapja
június 20. a menekültek világnapja
június 23. az ENSZ közszolgálati napja
június 26. a kábítószer-fogyasztás és illegális kereskedelem elleni nemzetközi nap
június 26. a kínzás áldozatai támogatásának nemzetközi napja

Július
július első szombatja: a szövetkezetek nemzetközi napja
július 11. népesedési világnap

Augusztus
augusztus 9. a világ bennszülött népeinek nemzetközi napja
augusztus 12. nemzetközi ifjúsági nap
augusztus 23. a rabszolga-kereskedelemről és annak eltörléséről való megemlékezés nemzetközi napja

Szeptember
szeptember 8. az írástudatlanság elleni harc nemzetközi napja
szeptember 15. a demokrácia nemzetközi napja
szeptember 16. az ózonpajzs megőrzésének nemzetközi napja
szeptember 21. a béke nemzetközi napja
szeptember utolsó hetében: tengerészeti világnap

Október
október 1. idősek nemzetközi napja
október 2. az erőszakmentesség nemzetközi napja
október 5. pedagógusok világnapja
október első hétfője: a települések világnapja
október második szerdája: a természeti katasztrófák elleni védekezés világnapja
október 9. postai világnap
október 10. a lelki egészség világnapja
október 15. a falusi nők világnapja
október 16. élelmezési világnap
október 17. a szegénység felszámolásának nemzetközi napja
október 24. a fejlődésről való tájékoztatás világnapja
október 24. az ENSZ napja

November
november 6. nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
november 14. a cukorbetegek világnapja
november 16. a tolerancia nemzetközi napja
november harmadik vasárnapja: a közlekedési balesetek áldozataira való emlékezés világnapja
november 20. Afrika iparosításának napja
november 20. egyetemes gyermeknap
november 21. a televízió világnapja
március 21. a faji megkülönböztetés megszüntetésének nemzetközi napja
november 29. a palesztin néppel való szolidaritás nemzetközi napja

December
december 2. a rabszolgaság felszámolásának nemzetközi napja
december 3. a fogyatékkal élők nemzetközi napja
december 5. a gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek nemzetközi napja
december 7. a polgári repülés nemzetközi napja
december 9. korrupcióellenes világnap
december 10. az emberi jogok napja
december 11. a hegyek nemzetközi napja
december 18. emigránsok nemzetközi napja
december 19. a dél–déli együttműködés ENSZ-napja
december 20. az emberi szolidaritás nemzetközi napja

LETÖLTÉS »