22. emberi jog

A szociális biztonsághoz való jog

A szociális biztonsághoz való jog

22. emberi jog

A szociális biztonsághoz való jog

Minden személynek mint a társadalom tagjának joga van a szociális biztonsághoz; minden személynek ugyancsak igénye van arra, hogy – az államok erőfeszítései és a nemzetközi együttműködés eredményeképpen, és számot vetve az egyes országok szervezetével és gazdasági erőforrásaival – a méltóságához és személyiségének szabadon való kifejlődéséhez szükséges gazdasági, szociális és kulturális jogait kielégíthesse.

ÍRJA ALÁ A PETÍCIÓT!