8. emberi jog

Az emberi jogokat a törvény védi

Az emberi jogokat a törvény védi

8. emberi jog

Az emberi jogokat a törvény védi

Minden személynek joga van az alkotmányban vagy a törvényben részére biztosított alapvető jogokat sértő eljárások ellen a hazai bíróságokhoz tényleges jogorvoslatért folyamodni.

ÍRJA ALÁ A PETÍCIÓT!