Az emberi jogok bajnokai

27 millió ember él rabszolgasorban – ez több mint kétszerese annak, ahányan a legális rabszolga-kereskedelem legaktívabb időszakában voltak rabszolgák. Ezenfelül több mint egymilliárd felnőtt nem tud olvasni. Ha figyelembe vesszük a rengeteg emberijog-sértést – és ennek a honlapnak az Emberijog-sértések című részében felsoroltak csak egy rövid betekintést nyújtanak a teljes képbe –, nem meglepő, hogy az emberek 90%-a nem tud háromnál többet megnevezni a 30 jogából.

Olyan sokan vannak azok, akik nem ismerik a legalapvetőbb jogaikat – ki fogja hát biztosítani, hogy az emberi jogokat hirdessék, megvédjék és valóra váltsák?

A válaszhoz inspirációt meríthetünk azok példájából, akik maradandót alkottak, és segítettek létrehozni azokat az emberi jogokat, amelyekkel ma rendelkezünk. Ezek az emberi jogi harcosok azért szólaltak fel az emberi jogokért, mert felismerték, hogy a béke és haladás soha nem érhető el nélkülük. Mindannyian jelentős mértékben megváltoztatták a világot.

Martin Luther King, amikor az 1960-as években síkra szállt a feketék jogaiért az Egyesült Államokban, így fogalmazott: „Az igazságtalanság – bárhol történjék is – mindenütt fenyegetést jelent az igazságosságra.”

Az erőszakkal szembeni békés ellenállás szószólója, Mahátma Gandhi így nyilatkozott az erőszakmentességről: „A legnagyobb erő, amivel az emberiség rendelkezik. Ez hatalmasabb és erősebb, mint a legpusztítóbb fegyverek, amelyeket az emberi leleményesség valaha kitalált.”

Miközben óriási hévvel harcolt a vallási üldöztetés ellen a 18. századi Franciaországban, Voltaire azt írta: „Nem értek egyet a véleményeddel, de utolsó leheletemig harcolni fogok azért, hogy jogod legyen hangoztatni azt.”

Thomas Jefferson, az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat ihletője és legfontosabb szerzője így fogalmazott: „Az emberi élet és boldogság megóvása, nem pedig elpusztítása a jó kormányzás első és egyetlen jogszerű célja.”

Vannak olyanok, akik elképzeléseikkel és tetteikkel maradandót alkottak, és megváltoztatták a világunkat. Közéjük tartoznak a következő humanitáriusok is, akik mind az emberi jogok befolyásos és eredményes szószólói voltak, és inspirációt jelentenek minden olyan ember számára, aki ma az emberi jogok ügyének szenteli magát:

Mahátma Gandhi (1869 –1948)

Eleanor Roosevelt (1884 –1962)

César Chávez (1927–1993)

Nelson Mandela (1918 –2013)

Martin Luther King (1929 –1968)

Desmond Tutu (1931–2021)

Óscar Arias Sánchez (1940– )

Mohamed Junusz (1940– )

José Ramos-Horta (1949– )

LETÖLTÉS »