Emberi jogi szervezetek
Emberi jogi bizottságok

Az Európa Tanács Emberi Jogi Biztossága

Az Emberi Jogi Biztosság az Európa Tanács egyik független intézménye, amelynek feladata az emberi jogok ismeretének és tiszteletben tartásának elősegítése az Európa Tanács mind a 47 tagállamában. A Biztosság munkája ezért az olyan reformintézkedések támogatására összpontosul, amelyek eredményeként kézzelfogható változások következnek be az emberi jogok ismertté tétele és védelme területén. Mivel nem bírósági szerv, a Biztosság nem tud eljárni egyedi panaszok ügyében, viszont az egyének által elszenvedett emberi jogi sérelmekkel kapcsolatos megbízható információk alapján levonhat következtetéseket, és átfogóbb intézkedéseket kezdeményezhet. www.coe.int

Európai Ombudsman

Az Európai Ombudsman az Európai Unió intézményeinek és szerveinek hivatali visszásságaival kapcsolatos panaszokat vizsgálja ki. Az Ombudsman teljes mértékben független és pártatlan. www.ombudsman.europa.eu

 

Az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága

Az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága több és jobb munkahely megteremtéséért, egy befogadó társadalom létrehozásáért, valamint azon dolgozik, hogy az esélyegyenlőség mindenki számára biztosítva legyen. www.ec.europa.eu/social

Az Ember és Népek Jogainak Afrikai Bizottsága

Ez a Bizottság hivatalosan három fő feladatot lát el: az emberi jogok és a népek jogainak védelmét, ezeknek a jogoknak az előmozdítását, valamint az Ember és Népek Jogainak Afrikai Chartája értelmezését. www.achpr.orgAz Emberi Jogok Ázsiai Bizottsága

Az Emberi Jogok Ázsiai Bizottsága többek között a következő fontos célok megvalósításán dolgozik: az emberi jogok védelme és előmozdítása a megfigyelésen, kivizsgáláson, az emberi jogok támogatásán és szolidáris akciók végrehajtásán keresztül.

www.ahrchk.net

LETÖLTÉS »