Emberi jogi szervezetek
Kormányközi és kormányszervek


Az ENSZ Emberi Jogok Főbiztossága

Az ENSZ Emberi Jogok Főbiztosságának küldetése, hogy az emberi jogok védelméért dolgozzon minden ember számára; segítsen képessé tenni az embereket arra, hogy érvényre juttassák a jogaikat; és segítsen az e jogok védelméért felelős személyeknek biztosítani azok megvalósítását.

www.ohchr.org

Az Emberi Jogi Tanács

Az Emberi Jogi Tanácsnak – amely kormányközi testületként működik, és 47 tagállama van – az a feladata, hogy nemzetközileg előmozdítsa és védje az emberi jogokat. Az e célok előmozdítására szolgáló eszközei: az Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat, amely az ENSZ mind a 192 tagállamában előforduló szituációkat méri fel; a Tanácsadó Bizottság, amely emberi jogi kérdésekkel kapcsolatos szakmai tanácsokat ad; és a Panasztételi Eljárás egyének és szervezetek számára, hogy az emberi jogok megsértését a Tanács tudomására hozhassák.

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete

Az UNESCO célja a béke építése az emberek tudatában. Az emberi jogok területén végzett munkája a tudatosság erősítésére irányul, és arra, hogy elősegítse a regionális, nemzeti és nemzetközi fellépést az emberi jogok érdekében.

www.unesco.org

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága

Ennek a hivatalnak a megbízása arra szól, hogy vezesse és koordinálja a nemzetközi fellépést a menekültek védelmében, és világszerte megoldja a menekültekkel kapcsolatos problémákat. Elsődleges célja a menekültek jogainak és testi-lelki egészségének megóvása. Arra törekszik, hogy mindenki gyakorolhassa a biztonságos menedék kereséséhez való jogát egy másik államban, annak szabad választásával, hogy önként visszatér hazájába, beilleszkedik, vagy áttelepül egy harmadik országba.

www.unhchr.org

Az USA Külügyminisztériumának Demokráciai, Emberi Jogi és Munkaügyi Irodája

A Külügyminisztérium Demokráciai, Emberi Jogi és Munkaügyi Irodája minden kivizsgálásában, az országok helyzetéről készített éves jelentéseiben stb. azon dolgozik, hogy feltárja az igazságot, és közölje a tényeket az emberi jogok helyzetéről. Az Iroda lépéseket tesz a folyamatban lévő visszaélések megállítására, és partneri kapcsolatot tart fenn az emberi jogok iránt elkötelezett szervezetekkel.

www.state.gov

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala

Az EBESZ 56 európai, közép-ázsiai és észak-amerikai tagállamból áll, és a részét képező Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala olyan emberi jogi tevékenységeket folytatnak, amelyek a mozgási és vallásszabadságra, a kínzás és az emberkereskedelem megelőzésére összpontosítanak.

www.osce.org/odihr

Tekintse meg a hivatalos emberi jogi ENSZ-emléknapok listáját!LETÖLTÉS »