Az emberi jogok meghatározása

Milyen jogaink vannak?

Kezdjünk néhány alapvető meghatározással:

Ember: főnév
A Homo sapiens faj tagja; férfi, nő vagy gyerek; egy személy.

Jogok: főnév
Olyan dolgok, amelyek járnak nekünk, vagy meg vannak engedve; olyan dolgok, amik nem tiltottak.

Emberi jogok: főnév
Azok a jogok, amelyek egyszerűen azért járnak nekünk, mert emberek vagyunk.

Ha feltennénk a kérdést a járókelőknek: „Mik az emberi jogok?”, számos különböző választ kapnánk. Azokat a jogokat mondanák el, amelyekről ők maguk tudnak. De nagyon kevés ember ismeri az összes jogát.

Ahogy az a fenti meghatározásokból kiderül, a jog valamiféle szabadság. Olyan dolog, ami emberi mivoltunknál fogva megillet bennünket.

Az emberi jogok alapját az egyén iránti tisztelet elve képezi. Alapvetően abból indulnak ki, hogy minden ember erkölcsös és ésszerűen gondolkodó lény, aki megérdemli, hogy méltósággal kezeljék. Azért hívják őket emberi jogoknak, mert egyetemesek: Nemzetek vagy meghatározott csoportok élvezhetnek olyan jogokat, amelyek csak rájuk vonatkoznak, de az emberi jogok minden embert megilletnek – függetlenül attól, hogy ki ő, vagy hol él –, pusztán azért, mert él.

Ennek ellenére, ha megkérünk embereket, hogy sorolják fel a jogaikat, sokan csak a szólásszabadságot vagy a vallásszabadságot fogják megnevezni, és esetleg még egy-két másik jogot. Ezek kétségtelenül fontos jogok, de az emberi jogok teljes skálája nagyon széles. Az emberi jogok azt jelentik, hogy van választás, és van esély. Az arra való szabadságot jelentik, hogy munkát kapjunk, karrierbe kezdjünk, kedvünkre való társat válasszunk, és gyerekeket neveljünk. Tartalmazzák azt a jogot, hogy sokfelé utazzunk, és azt a jogot, hogy nyereségesen dolgozzunk, zaklatás, durva bánásmód és az önkényes elbocsátás fenyegetése nélkül. Még a szabadidőhöz való jog is közéjük tartozik.

A régi korokban nem léteztek emberi jogok. Aztán megszületett az a gondolat, hogy az embereknek rendelkezniük kellene bizonyos szabadságokkal. És a II. világháborút követően végül ennek a gondolatnak az eredményeként jött létre az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az a 30 jog, amely minden embert megillet.

ÍRJA ALÁ A PETÍCIÓT!