Emberijog-sértések

21. CIKK – A DEMOKRÁCIÁHOZ VALÓ JOG

„1. Minden személynek joga van a hazája közügyeinek igazgatásában akár közvetlenül, akár szabadon választott képviselői útján való részvételhez.

2. Minden személynek egyenlő feltételek mellett joga van saját hazájában közszolgálati állásokra való alkalmazásához.

3. A közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata; ez az akarat egyenlő szavazati jog és titkos szavazás vagy a szavazás szabadságát ezzel egyenértékűen biztosító eljárás alapján időszakonként tartandó tisztességes választáson kell hogy kifejezésre jusson.”

Zimbabwében több száz emberijog-védőt, illetve a fő ellenzéki párt, a Mozgalom a Demokratikus Változásért (Movement for Democratic Change – MDC) tagjait tartóztatták le azért, mert békés összejöveteleken vettek részt.

Pakisztánban több ezer jogászt, újságírót, emberijog-védőt és politikai aktivistát tartóztattak le, mert azt követelték, hogy legyen demokrácia, jogállam és független igazságszolgáltatás.

Kubában 2007 végén 62 politikai fogoly volt börtönben erőszakmentes politikai nézetei vagy tevékenységei miatt.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az emberi jogok léteznek, ahogy azt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az összes nemzetközi emberi jogi törvény is mutatja. És bár az emberi jogok léteznek, legalább elvben elismeri őket a legtöbb nemzet, és sok nemzeti alkotmány magvát képezik, a tényleges helyzet a világban nagyon messze áll a Nyilatkozatban megfogalmazott eszményektől.

Egyesek számára az emberi jogok maradéktalan valóra váltása csupán távoli és elérhetetlen cél. Még a nemzetközi emberi jogi törvényeket is nehéz betartatni, és egy panasz érvényesítése éveket vehet igénybe, és rengeteg pénzbe kerülhet. Ezek a nemzetközi törvények korlátozó funkciót töltenek be, de nem elégségesek ahhoz, hogy megfelelő emberi jogi védelmet nyújtsanak, ahogy azt a nap mint nap elkövetett visszaélések keserű valósága mutatja.

A megkülönböztetés az egész világon jelen van. Több ezren ülnek börtönben, mert kimondták a gondolataikat. A kínzás és a politikai indíttatású bebörtönzés – gyakran tárgyalás nélkül – mindennapos dolog, amelyet még néhány demokratikus országban is tolerálnak és gyakorolnak.

De ön tud változtatni a dolgokon. Tájékozódjon és olvassa el a teljes jelentést az emberi jogok nemzetközi helyzetéről!

Szerezzen be példányokat Az emberi jogok története című füzetből az online könyvesboltunkból, hogy szét tudja őket osztani a környezetében és az ismerőseinek, valamint a helyi kormányzati szervek képviselőinek.

ÍRJA ALÁ A PETÍCIÓT!