30. emberi jog

Senki sem veheti el tőlünk az emberi jogainkat

Senki sem veheti el tőlünk az emberi jogainkat

30. emberi jog

Senki sem veheti el tőlünk az emberi jogainkat

A jelen Nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az valamely állam, valamely csoport, vagy valamely egyén részére bármilyen jogot adna arra, hogy az itt kinyilvánított jogok és szabadságok megsemmisítésére irányuló tevékenységet fejtsen ki, vagy ilyen cselekményt elkövessen.

ÍRJA ALÁ A PETÍCIÓT!