2. emberi jog

Nincs megkülönböztetés

Nincs megkülönböztetés

2. emberi jog

Nincs megkülönböztetés

Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül, hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.

Ezenfelül nem lehet semmiféle megkülönböztetést tenni annak az országnak, vagy területnek politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján sem, amelynek a személy állampolgára, aszerint, hogy az illető ország vagy terület független, vagy fennhatóság alatt áll, nem autonóm vagy szuverenitása bármely vonatkozásban korlátozott.

ÍRJA ALÁ A PETÍCIÓT!