Ezek az elemek csak angol nyelven érhetőek el

Nemzetközi emberi
jogi törvények

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI EGYEZMÉNYE

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata inspirálta az Emberi Jogok Európai Egyezményének megalkotását, amely az egyik legjelentősebb megállapodás az Európai Közösségben. Az Egyezményt 1953-ban fogadta el az Európa Tanács, amely egy 1949-ben alapított kormányközi szervezet, és 47 európai közösségbeli tagországból áll. Ezt a testületet azért hozták létre, hogy erősítse az emberi jogokat, és előmozdítsa a demokráciát és a jogállamiságot.

Az Egyezményt a franciaországi Strasbourgban működő Emberi Jogok Európai Bírósága tartatja be. Minden személy, aki azt állítja, hogy az Európa Tanács 47, az Egyezményt ratifikáló tagállama közül valamelyikben megsértették a jogait, jogorvoslatért folyamodhat az Európai Bírósághoz. Először élnie kell minden lehetséges jogorvoslattal a saját országa bíróságain, és elő kell terjesztenie egy jogorvoslati kérelmet az Emberi Jogok Európai Bíróságához Strasbourgban.

EMBERI JOGI DOKUMENTUMOK AMERIKÁBAN, AFRIKÁBAN ÉS ÁZSIÁBAN

Amerikára, Afrikára és Ázsiára az emberi jogok védelméről és előmozdításáról szóló regionális dokumentumok terjesztik ki az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényének hatályát.

Az Emberi Jogok Amerikai Egyezménye az amerikai kontinens államaira vonatkozik, és 1978-ban lépett hatályba.

Az afrikai államok is megalkották saját alapokmányukat, az Ember és Népek Jogainak Afrikai Chartáját (1981), az iszlám államok pedig az Iszlám Emberi Jogok Kairói Nyilatkozatát (1990).

Az Emberi Jogok Ázsiai Chartáját (Asian Human Rights Charter – 1986) az Emberi Jogok Ázsiai Bizottsága hozta létre, amelyet ebben az évben alapított egy jogászokból és emberi jogi aktivistákból álló csoport Hongkongban. A Chartát „népi alapokmányként” jellemzik, mert a mai napig sem adtak ki kormányzati alapokmányt.

AZ EMBERI JOGI DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSE

1. Fakultatív Jegyzőkönyv a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához, amelyet a Nagygyűlés a 2200A (XXI) számú határozat keretében elfogadott és aláírásra, ratifikálásra és életbe léptetésre indítványozott 1966. december 16-án, és hatályba lépett 1976. március 23. napján, a 9-es cikknek megfelelően Letöltés >>

2. A halálbüntetés eltörlését célzó Második Fakultatív Jegyzőkönyv a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához, amelyet a Nagygyűlés a 44/128-as számú határozat keretében mondott ki 1989. december 15-én Letöltés >>

3. A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, amelyet a Nagygyűlés a 2200A (XXI) számú határozat keretében elfogadott és aláírásra, ratifikálásra és életbe léptetésre indítványozott 1966. december 16-án, és hatályba lépett 1976. január 3. napján, a 27-es cikknek megfelelően Letöltés >>

4.  Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről, ahogyan azt a 11. jegyzőkönyv kiegészíti, az 1., 4., 6., 7., 12. és 13. jegyzőkönyvvel együtt Letöltés >>

5.  AZ EMBER ÉS NÉPEK JOGAINAK AFRIKAI (BANJULI) CHARTÁJA (Elfogadva: 1981. június 27., OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982). Hatálybalépés 1986. október 21. napján.) Letöltés >>

6.  Emberi Jogok Amerikai Egyezménye, elfogadva O.A.S. Treaty Series No. 36, 1144 U.N. T.S. 123. sorszámmal. Hatálybalépés 1978. július 18. napján.) Letöltés >>

ÍRJA ALÁ A PETÍCIÓT!