Petíció
Az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatának érvényre juttatásáért

én,
,
lakója, ezennel kijelentem:

HOGY az Egyesült Nemzetek Szervezete 1948-ban elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát annak első nemzetközi elismeréseként, hogy minden emberi lényt megilletnek alapvető jogok és szabadságok, amelyeket a világ minden országában tiszteletben kell tartani, és meg kell védeni;

HOGY a Nyilatkozatban és az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényében foglalt alapvető szabadságjogok sokak számára még mindig nem váltak valóra, mivel az emberijog-sértések nemzetközi problémát jelentenek, és etnikai, faji és vallási konfliktusokat okoznak;

HOGY felkérjük Magyarország kormányát, és felkérjük a közélet és a magánszektor minden szereplőjét arra, hogy gondoskodjon a Nyilatkozatban foglalt alapvető szabadságjogok egyetemes betartatásáról és valóra váltásáról;

HOGY ahhoz, hogy gondoskodjunk arról, hogy a Nyilatkozatban mindenki számára lefektetett alapvető szabadságok ismertek legyenek, értsék őket, és mindenkinek előnye származzon belőlük mindenhol, felszólítjuk Magyarország kormányát arra, hogy tegye kötelezővé az emberi jogok oktatását az iskolákban, és folytassanak emberi jogi felvilágosító kampányokat mindenki számára;

HOGY felkérjük Magyarország kormányát, és felkérjük a közélet és a magánszektor minden szervezetét, hogy oktatási programokkal, rendezvényekkel, széles körben terjesztett kiadványokkal és a Nyilatkozat gyermekeknek és felnőtteknek való eljuttatásával az egész országban tegye ismertté az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát.
Beosztás/foglalkozás:E-mail