Petíció
Az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatának érvényre juttatásáért

én,
,
lakója, ezennel kijelentem:

HOGY az Egyesült Nemzetek Szervezete 1948-ban elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát annak első nemzetközi elismeréseként, hogy minden emberi lényt megilletnek alapvető jogok és szabadságok, amelyeket a világ minden országában tiszteletben kell tartani, és meg kell védeni;

HOGY a Nyilatkozatban és az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényében foglalt alapvető szabadságjogok sokak számára még mindig nem váltak valóra, mivel az emberijog-sértések nemzetközi problémát jelentenek, és etnikai, faji és vallási konfliktusokat okoznak;

HOGY felkérjük gcui_hr:tag_ kormányát, és felkérjük a közélet és a magánszektor minden szereplőjét arra, hogy gondoskodjon a Nyilatkozatban foglalt alapvető szabadságjogok egyetemes betartatásáról és valóra váltásáról;

HOGY ahhoz, hogy gondoskodjunk arról, hogy a Nyilatkozatban mindenki számára lefektetett alapvető szabadságok ismertek legyenek, értsék őket, és mindenkinek előnye származzon belőlük mindenhol, felszólítjuk gcui_hr:tag_ kormányát arra, hogy tegye kötelezővé az emberi jogok oktatását az iskolákban, és folytassanak emberi jogi felvilágosító kampányokat mindenki számára;

HOGY felkérjük gcui_hr:tag_ kormányát, és felkérjük a közélet és a magánszektor minden szervezetét, hogy oktatási programokkal, rendezvényekkel, széles körben terjesztett kiadványokkal és a Nyilatkozat gyermekeknek és felnőtteknek való eljuttatásával az egész országban tegye ismertté az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát.
Beosztás/foglalkozás:E-mail