Visszaállítjuk Gambia emberi jogait

Nfamara Jawneh, azon túl, hogy felvilágosítja Gambia fiataljait és közösségét az emberi jogaikról, be is vezeti azokat a gyakorlatba.

A Szenegál által körbeölelt kicsiny nyugat-afrikai állam, Gambia, egykoron emberi jogi menedékhely volt, azonban Yahya Jammeh 22 évig tartó önkényuralmának köszönhetően az országot önkényes letartóztatások, kínzások és egy „nemzeti katasztrófaként” jellemzett oktatási rendszer szorongatta.

Azonban Nfamara Jawneh-t nem könnyű eltántorítani a céljától. Gambia Wuli West nevű körzetében született, és az a ritka lehetősége adódott, hogy megfelelő oktatásban részesülhetett az újságírás és a menedzsment terén. Így aztán szerette volna ezt viszonozni.

2001-ben megalakította a Beakanyang Kafo („Egyenlő esélyek mindenkinek”) nevű csoportot. Wuli Westben aratta első emberi jogi sikerét azáltal, hogy szülővárosában ő érte el először, hogy a lányok is oktatásban részesülhessenek.

2011-ben rátalált egy új eszközre: a Fiatalok az Emberi Jogokért anyagaira. Partnerkapcsolatot alakított ki az Alap- és Középfokú Oktatásért Felelős Minisztériummal és az Országos Ifjúsági Tanáccsal, hogy szemináriumokat tartsanak az ország iskoláiban. 2013-ban azzal a céllal hozta létre az évente megrendezésre kerülő Nyári ifjúsági tábort – amelynek szerves része volt az emberi jogi program –, hogy felelős állampolgárokat neveljen.

Nfamara Jawneh a Fiatalok az Emberi Jogokért Gambia csoport egyik tagjával osztogat Mik az emberi jogok? füzeteket a gambiai fiatalok között.

Jawneh nemcsak tanítja az emberi jogokat, hanem a gyakorlatba is átülteti őket. Ez magában foglal egy kampányt, hogy tiszta ivóvizet és napenergiát juttassanak a falvakba az Emberi jogok nyilatkozatának 25. cikkével összhangban: „Mindenkinek joga van a saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz.”

2016-ban hét politikai párt fogott össze a tisztességes választás biztosításának érdekében, és egy közös jelöltet neveztek meg Adama Barrow személyében. A 21. cikk kimondja: „A közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata; ez az akarat egyenlő szavazati jog és tisztességes választáson kell, hogy kifejezésre jusson.” Jawneh és csapata rádióműsorokkal és közösségimédia-videókkal keresztül bátorította a fiatalokat, hogy vegyenek részt a demokratikus eljárásban és szavazzanak. Hosszú sorok kígyóztak a szavazóhelyiségek előtt. Barrow győzött.

Jawneh és csapata azonban nem elégedett meg ennyivel. Elhatározták, hogy helyreállítják a kárt, amelyet az ország 22 év alatt elszenvedett. Az iskolákkal való szorosabb együttműködés jegyében 25 emberi jogi klubot alapítottak, valamint elfogadtattak egy tervet az Alap- és középfokú oktatásért felelős Minisztériummal a 2017-2019-es tanévekre vonatkozóan. Mindeközben Jawneh több mint 400 000 emberrel ismertette meg az emberi jogokat a médián keresztül.

Mostanra több mint 20 000 gambiait oktatott országszerte. Találkozott az új gambiai miniszterelnökkel, és bemutatta neki a Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezetének anyagait. Az országban létrejött egy független Országos Emberi Jogi Bizottság, amelynek célja az emberi jogok tiszteletben tartása Gambiában.

LETÖLTÉS »
LETÖLTÉS