Az oktatás egy emberi jog

A világ ma ünnepli az oktatás 4. világnapját, emlékeztetve bennünket arra, hogy az oktatás elengedhetetlen mind az emberek szegénységből való kiemeléséhez, mind pedig a teljes potenciáljuk felszabadításához.

Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (UDHR) 26. cikke kimondja, hogy „mindenkinek joga van az oktatáshoz”, függetlenül a személy előéletétől, hitvallásától, bőrszínétől vagy nemétől.

Nepáli tanulók tanulnak az alapvető emberi jogaikról, beleértve az oktatáshoz való jogot is.

Bár az ENSZ 1948-ban elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, ma több mint 258 millió gyerek és fiatal nem jár iskolába. Az afrikai lányok kevesebb, mint 40%-a fejezi be az általános iskolát. Mintegy 617 millió gyerek és serdülőkorú nem tud olvasni vagy számolni.

E készségek hiányában pedig sok más jogot is megtagadnak tőlük, többek között a tisztességes munkafeltételeket és béreket, a családjuk támogatásának lehetőségét, és azt a tudást, amelyre szükségük van ahhoz, hogy a törvény értelmében egyenlő igazságszolgáltatást követelhessenek.

A Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezete úgy véli, hogy az emberi jogok oktatása kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy valóra váltsuk az oktatáshoz és mind a 30 emberi joghoz való jogot – mert azok, akik értik az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában lefektetett jogokat, követelni fogják a saját jogaikat, és meg fogják védeni mások jogait. A Fiatalok az Emberi Jogokért önkéntesei kormányszervekkel és társadalmi csoportokkal összefogva dolgoznak azon, hogy kötelezővé tegyék az emberi jogok oktatását.

Elkötelezettségükre példa Costa Rica, ahol a becslések szerint a gyerekek 8%-a ki van zárva az oktatásból, és a lányok 65%-a nem fejezi be a középiskolát.

Az ország őslakosait tekintve a statisztikák jóval rosszabbak. Ezekben a közösségekben az emberek 30%-a írástudatlan. És az őslakos gyerekek átlagosan csak 3,6 évet töltenek az iskolában.

Együttműködve a Costa Rica-i Törvényhozó Gyűlés egyik képviselőjével, Jorge Luis Fonsecával, a Fiatalok az Emberi Jogokért fontos szerepet játszott egy jelentős mérföldkő elérésében a Costa Rica-i gyerekek érdekében. Fonseca nevéhez kötődik annak a törvényjavaslatnak a szorgalmazása, amely kötelezővé tette az emberi jogok oktatását az ország iskoláiban, és amelyet aztán 2021 augusztusában törvényként iktattak be.

„Hisszük, hogy nagymértékben hozzájárultunk a Costa Rica-i oktatási rendszerhez – mondta Fonseca. – A Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezete felvállalta a kezdeményező szerepet. A fiatalok most már tudni fogják, hogy milyen jogok illetik meg őket, pusztán abból kifolyólag, hogy emberi lények.”

2011 decemberében az ENSZ Közgyűlése elfogadta az ENSZ Emberi jogokkal kapcsolatos oktatásról és képzésről szóló nyilatkozatát, amely megerősíti, hogy „minden egyénnek és a társadalom minden egyes szervének arra kell törekednie, hogy tanítsa és oktassa az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartását.” A közgyűlés felkérte a tagállamokat, hogy „végezzenek emberi jogokról szóló oktatást és képzést annak iskolai és képzési tantervekbe való beépítésével”.

A Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezete szeretné elismerni az összes olyan kormányt, törvényhozót, civil szervezetet, pedagógust, emberi jogi aktivistát és önkéntest, akik azon dolgoznak, hogy valóra váltsák az emberi jogi oktatást, és külön köszönetet mond fő támogatójának, a Nemzetközi Scientology Egyháznak, amiért világi emberi jogi oktatási anyagaikat ingyenesen bocsájtják rendelkezésre.

További információért látogasson el a Fiatalok az Emberi Jogokért weboldalára: www.fiatalokazemberijogokert.hu.

LETÖLTÉS »
LETÖLTÉS