„Azt hiszem, mostanra elég világossá tettem, hogy nem nagyon elégszem meg a »remény« szóval. Nem hiszek abban, hogy az emberek csak reménykedjenek. Dolgozunk azért, amit akarunk.”

– Ang Szan Szú Csí

Az emberi jogok bajnokai
Ang Szan Szú Csí (1945– )

Ang Szan Szú Csí az emberi jogokért és a szabadságért kiálló fontos közéleti személyiség Burmában (újabb nevén Mianmarban), ahol 1962 óta katonai kormányzat gyakorolja a hatalmat. Rangunban született, és az Oxfordi Egyetemen tanult. 1988-ban kezdett el politizálni, amikor a burmai junta erőszakkal vetett véget egy tömegfelkelésnek, és ennek során több ezer civilt öltek meg. Szú Csí nyílt levélben fordult a kormányhoz, és azt kérte, hogy alakítsanak egy független bizottságot a demokratikus választások megtartása érdekében. Szú Csí szembeszállt azzal a kormányzati rendelkezéssel, amely betiltotta a négynél több fős politikai összejöveteleket, és az újonnan megalakított Nemzeti Liga a Demokráciáért (National League for Democracy – NLD) főtitkáraként tömegeknek tartott beszédeket egész Burmában. 1989-ben házi őrizet alá helyezték. Fogva tartása ellenére az NLD a képviselői helyek 82%-át megszerezve megnyerte a választásokat, azonban a katonai diktatúra nem volt hajlandó elismerni az eredményt. Szú Csí azóta szinte folyamatosan börtönben volt, és visszautasította a kormány azon ajánlatait, hogy szabadon engedik, ha elhagyja Burmát. 2003-ban kiengedték a börtönből, és újra házi őrizet alá helyezték, amit a junta több alkalommal törvényellenesen meghosszabbított. Szú Csí élő példaként fejezi ki népe eltökéltségét a politikai és gazdasági szabadságjogok megszerzése iránt. 1991-ben Nobel-békedíjat kapott. Szú Csí azt kérte a világ polgáraitól: „Használjátok a szabadságotokat a miénk előmozdítására.”

LETÖLTÉS »